Over ons

Over ons

Stichting Grote Kerk Overschie

Exterieur en interieur van de Grote Kerk in Overschie

De locatie

De Grote Kerk Overschie is een beeldbepalend gebouw in de oude kern van Overschie, met de status van rijksmonument. Stichting Grote Kerk Overschie (opgericht in 2003) wil dit bijzondere kerkgebouw in stand houden voor toekomstige generaties. 

Stichting Grote Kerk Overschie biedt financiële steun voor het onderhoud en de nodige restauraties van het kerkgebouw. Dit doen wij door fondsen te werven en door het gebruik van de Grote Kerk voor allerlei activiteiten te stimuleren. Dit laatste past ook bij onze wens om midden in de samenleving van Overschie te staan.

Dagelijks gebruik

De Grote Kerk is gebouwd in 1901 en is een rijksmonument. De afgelopen jaren zijn kerk en toren stevig gerenoveerd. Deze renovaties waren noodzakelijk en dragen bovendien bij aan de bijzondere ambiance van het gebouw.

De Grote Kerk is een aantrekkelijke locatie voor allerlei bijeenkomsten, feesten (zoals bruiloften) en vergaderingen. Het gebouw leent zich ook goed voor tentoonstellingen en concerten. De kerk is daarnaast in gebruik voor erediensten en activiteiten van de Protestantse Gemeente te Overschie.

Exterieur en interieur van de Grote Kerk in Overschie

Het bestuur

De Stichting Grote Kerk heeft als doelstelling het restaureren, behouden en in stand houden van de Grote Kerk te Overschie. Sinds 1 januari 2013 is de Stichting erkend als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting onder voorwaarden op grond van de zgn. ‘Geefwet’ voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn.

Om aan de status van ANBI te blijven voldoen zijn op de internetsite de volgende gegevens gepubliceerd.

Naam:
Stichting Grote Kerk Overschie
RSIN-nummer:
8121 35 374
Dick Pranger
Voorzitter
Kees van der Meer
Penningmeester
Hans Bijloo
Bestuurslid
Maaike van Zetten
Bestuurslid
Stichting Grote Kerk Overschie
8121 35 374
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid