Home

Grote kerk
Overschie

Voor iedereen in Overschie

De stichting

Stichting Grote Kerk Overschie biedt financiële steun voor het onderhoud en de nodige restauraties van het kerkgebouw. Dit doen wij door fondsen te werven en door het gebruik van de Grote Kerk voor allerlei activiteiten te stimuleren. Dit laatste past ook bij onze wens om midden in de samenleving van Overschie te staan.

Event organiseren

Het is mogelijk om zelf een concert, voorstelling of ander evenement te organiseren. Laat ons je plannen weten! 

Kerkdiensten

De kerk is in gebruik voor erediensten en activiteiten van de Protestantse Gemeente te Overschie. Naar de website van de PGO