Over

RSIN-nummer: 8121 35 374

Naam: Stichting Grote Kerk Overschie.

De Stichting Grote Kerk heeft als doelstelling het restaureren, behouden en in stand houden van de Grote Kerk te Overschie. Sinds 1 januari 2013 is de Stichting erkend als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting onder voorwaarden op grond van de zgn. ‘Geefwet’ voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn.

Om aan de status van ANBI te blijven voldoen zijn op de internetsite de volgende gegevens gepubliceerd: 

Het bestuur van Stichting Grote Kerk Overschie bestaat uit:
Dick Pranger – voorzitter
Kees van der Meer – penningmeester
Hans Bijloo – bestuurslid

Statuten
Hier kun je onze statuten inzien of downloaden

Jaarverslag
Hier kun je ons laatste jaarverslag inzien of downloaden

Contact

Overschiese Dorpsstraat 95
3043 KR Rotterdam
Je kunt contact opnemen via mail: info@stichtinggrotekerkoverschie.nl
of
06 38142478 – Dick Pranger
06 41296340 – Kees van der Meer