Home

De Stichting Grote Kerk Overschie is een in 2003 opgerichte rechtspersoon zonder winstoogmerk. Ze heeft als doel het doen restaureren, behouden en in stand houden van de Grote Kerk, een beeldbepalend gebouw in oude kern van de Rotterdamse deelgemeente Overschie.

Dat doet ze door het werven van fondsen en door het bevorderen van het gebruik van de Grote Kerk voor culturele en maatschappelijke activiteiten.
De Grote Kerk is gebouwd in 1901 en tevens een rijksmonument. De afgelopen jaren hebben kerk en toren omvangrijke renovaties ondergaan die onder meer noodzakelijk waren om de instandhouding van dit unieke bouwwerk voor de toekomst te waarborgen. De werkzaamheden zijn inmiddels voltooid en hebben de Grote Kerk, mede door zijn inrichting en ambiance, tot een aantrekkelijk gebouw gemaakt voor het organiseren van bijeenkomsten (o.a. huwelijksplechtigheden), vergaderingen, tentoonstellingen en concerten. De kerk is daarnaast in gebruik voor erediensten en activiteiten van de Protestantse Gemeente te Overschie.